ENDELIG KOM DER EN LØSNING

VI HAR FÅET ET LØFTE FRA BYRÅDET

DE LOVER OS:

"Der anbringes ikke medborgere på institutionen Halsebyvænget, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko for områdets beboere."

Vi har selvfølgelig hæftet os ved, at der står medborgere og ikke domsanbragte og at der er tale om et løfte og ikke en garanti.

Det har vi tænkt lidt over. Det kan vi leve med.

Det er da et resultat af anstrengelserne.

Webmaster den 1. november 2012

 

NYT INSTITUTIONSBYGGERI VED GAMMEL HALSEBY

HALSEBYVÆNGET UDBYGGES

 

Hit Counter

 

DENNE SIDE ER UNDER OPRETTELSE, MEN DEN ER FRIGIVET DEN 5. JUNI 2012 FORDI BEBOERNE I GL. HALSEBY SKAL KUNNE LÆSE DE DOKUMENTER VI HAR UDARBEJDET. DEN SKAL NOK BLIVE FÆRDIG - det er den ikke nu - se bort herfra. WEBMASTER.

Siden stort set færdig den 6. juni 2012

Dokumenter og tæller tilføjet den 7. juni 2012

Siden færdig den 8. juni 2012 - den vil blive opdateret, når der kommer nyt i sagen. Webmaster

 

11. juni mail fra skolelederen og kvittering fra borgmesterkontoret.

25. juni mail fra borgmestersekretariatet. Der går ca. en lille uge mere før vi får et svar.

26. juni brev fra Folketingets Ombudsmand ved specialkonsulent Ulla Birgitte Frederiksen. Institutionen bekræfter at den har modtaget min e-mail og at man alene betragter den som en orientering - hvad den jo også er - og foretager sig derfor ikke videre.

29. juni mail fra borgmestersekretariatet med svar fra borgmester Lis Tribler. Tommy, Gerry og jeg gennemgår nu svaret før vi offentliggør det.

4. juli Vi har sammen gennemgået svaret den 2. juli. Vi er ikke tilfredse med det. Vi kan ikke begribe hvorfor borgmesteren ikke vil give en garanti, når det fremgår af brevet, at der ikke - som reglerne er i lovgivningen - vil blive anbragt personer på institutionen, der har begået personfarlig kriminalitet og som derfor kan udgøre en fare for omgivelserne. For tiden er vi i en fase hvor vi undersøger hvem vi kan få til at viderebehandle vor henvendelse. Vi har ikke fået en klagevejledning i sagen fra kommunen selv om vi bad om det, så det har ombudsmandsinstitutionen meddelt os, at det skal vi afkræve kommunen som det første. Det har vi bedt kommunen om  den 3. juli - den regner med en uges tid til at udarbejde en klagevejledning.

11. juli - modtaget brev af 9. juli fra Social- og integrationsministeret. Vil ikke gå ind i vor henvendelse. Der svares på noget, der ikke er spurgt om. Det er en total vigen uden om problemstillingerne i vor henvendelse. Vor henvendelse går på, hvem der skal anbringes i institutionen -  ikke dens beliggenhed !

 

TOMMY SLOTH HAR DEN 25. OKTOBER 2012 BEDT MIG OM, AT BRINGE NEDENSTÅENDE REFERAT PÅ DENNE SIDE. webmaster.

Referat fra det den 9. marts 2010 afholdte orienteringsmøde for områdets beboere om det nye institutionsbyggeri på Halsebyvænge.

 

Dette er et uddrag fra ovenstående møde, specielt med henblik på at få belyst hvilke form for kriminalitet, de domsanbragte har begået.

 

Uddragene er skrevet af efter en digital optagelse af mødet.

.

De personer som er refereret til her er:

Ellen Johansen leder af Halsebyvænget, Jonna Andersen Tilsyns- og udviklingschef, Centerleder Flemming Hansen. Handicap- og psykiatrichef Poul Bjergved. Poul Otto Seidel Formand for Tårnborg Grundejerforening og Lokalråd, beboer i Gl. Halseby Tommy Sloth, samt beboere i Halseby.

 

Ellen Johansen leder på institutionen Halsebyvænge:

De domsanbragte: ”Hvis jeg ikke har den viden som jeg har i dag - så tror jeg også - at jeg ville blive bekymret, hvad handler det her om, men jeg bliver nødt til at sige til Jer, at de mennesker der har en dom, hvis de er farlige for os - altså samfundet, for os selv, så fik de ikke lov til at bo der, hvor de er i dag. Og så kan jeg selvfølgelig ikke komme nærmere ind på, hvad det handler om.”

 

Flemming Hansen Centerleder i Slagelse kommune siger:

”Jeg kan som supplement til det du (Ellen) siger, at hvis de er farlige så boede de nok nede i Rødby.”

 

Tommy Sloth:

 ”Hvor mange domsanbragte bor der?”

 

Poul Bjergved:

”Der kan bo op til 12. Du (Tommy) har spurgt hvilken kriminalitet beboerne har bag sig og så videre, og det kan vi ikke oplyse, Du har fået en anden oplysning af Flemming, som går på, at er der tale om en alvorlig farlig kriminalitet, så er man ikke her.”

 

Jonna Andersen tilsynschef:

”Jeg synes også at det er vigtigt inden dette kører helt af sporet. Det er jo sådan, at hvis man er udviklingshæmmet, der har begået en eller anden form for kriminalitet - det kan være et cykeltyveri, det kan være alt mulig andet, der graduerer man jo ikke, fordi man kan ikke straffes efter straffeloven, og det betyder, at kommunerne skal stille med et??  Personfarlig kriminalitet så kan man ikke være her.”

 

Tommy:

”Der er ingen med personfarlig kriminalitet her?”

 

Jonna og Ellen samstemmende:

”Nej - så kan de ikke være her.”

 

Jonna:

”Man kan ikke komme i spjældet som udviklingshæmmet eller sindslidende, der kan du komme på institution. Eller psykiatrihospital, hvis du er sindslidende. Når man er udviklingshæmmet så er det et botilbud.”

 

Poul Seidel:

”Jeg vil gerne have, at I giver en almen karakteristik af de domsanbragte, er det nogen vi har grund til at frygte nat og dag eller er det banaliteter som cykeltyverier eller at stjæle en barnevogn, hvad handler det om?”

 

Ellen, forklarer:

” at man ikke kan se, hvem der er anbragt med dom på Halsebyvænget:

Der er ikke noget at være bange for, for så boede de ikke på Halsebyvænget den dag i dag, så ville de bo på Kofoedsminde.”

 

En Nabo spørger:

 

”Kan man bo på et botilbud hvis man for eksempel har udryddet hele familien?”

 

Jonna Andersen svarer:

”Nej - så kan du aldrig være i et botilbud - det er person farlig karakter, det kan være mord, ildspåsættelse, eller hvad det nu er, sædelighedsforbrydelser, så er det personfarlig karakter, så vil du ikke kunne bo i et åbent tilbud, så vil du komme på Kofoedsminde, som svarer til sikringen for sindslidende. Det er derfor vi siger: Tag det roligt, mennesker som har begået personfarlig kriminalitet, vil aldrig nogensinde kunne bo her (Halsebyvænget).”

 

Tommy:

”Jeg har et spørgsmål omkring kategorien af de kriminelle. Der er blevet sagt, at der ikke har boet, bor mennesker i øjeblikket, som har begået personfarlig kriminalitet.”

 

Ellen og Jonna:

”Nej, så kan de ikke bo der.”

 

Tommy:

”Vil du benægte, at der har boet, bor mennesker som har taget livet af folk, lavet røveri, har lavet frihedsberøvelse, alvorlig vold, voldtægt og anden sædelighedsforbrydelse, som har lavet seksuel krænkelse af børn?”

 

Jonna:

”Snakker du om Halsebyvænget?”

 

Tommy:

”Ja.”

 

Jonna:

”Det vil jeg ikke svare på, jeg har jo svaret på, hvem der bor der, og det kommer ingen ved, andet det vi har sagt, at der ikke kan nogen bo her, hverken nu eller fremadrettet, der har lavet personfarlig kriminalitet, punktum.”

 

Tommy:

”Det påstår du?”

 

Jonna:

”Ja det gør jeg, det gør jeg!”   

 

Referat renskrevet af Tommy Sloth

 

 

Så modtog vi i dag den 1. august en klagevejledning fra Slagelse kommune. Nu stikker Tommy, Gerry og jeg hovederne sammen og tager sagen herfra. Vi holdt møde den 6. august 2012 og arbejder på en henvendelse til Statsforvaltningen - en ny henvendelse til Socialministeren og Justitsministeren samt en orienteringsskrivelse til de underskrivere på henvendelsen, der ikke har e-mail.

Så modtog vi en invitation fra forvaltningen - det er servicedirektøren, der vil have os til møde - eller mere korrekt - det er borgmesteren Lis Tribler der giver ham opgaven

 

 Servicedirektøren

Lars Hansen
Tlf. 58 57 31 50
E-mail lah@slagelse.dk
Centre
Borgerservice
Børn, Unge og Familie
Handicap, Social-psykiatri og Misbrug
Stab
It og Digitalisering
 

bare læs nedenfor:
Jeg prøver igen Ulla. Jeg tror, at der er vor hjemmeside adresse der giver knas.
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 15, 2012 2:26 PM
Subject: Re: Mødeaftale med Servicedirektør Lars Hansen

Til Ulla Jelager
 
Svenstrup onsdag den 15. august 2012
 
Tak for din mail om et møde med servicedirektør Lars Hansen og handicapchef Poul Bjergved.
 
Tommy Sloth, Gerry Madsen og undertegnede har kort drøftet denne henvendelse.
 
Vi forstår henvendelsen sådan, at det er sidste afsnit i borgmester Lis Triblers svar til os af 26. juni 2012 hvor
der i sidste afsnit står:
 
"Det er mit håb, at det nye byggeri kan være anledningen til, at der opstår en tættere kontakt mellem beboere og personale i området, således at der igen kan skabes et trygt naboskab. Jeg har anmodet vores Servicedirektør Lars Hansen om, at der bliver arbejdet aktivt for at etablere et sådant tættere samarbejde."
 
Lad os sige det tydeligt: Det har ikke vor store interesse, det har aldrig været formålet med vor henvendelse.

Vore henvendelser havde alene det mål, at byrådet ved borgmester Lis Tribler skulle garantere overfor områdets beboere, skolens ledelse og børnene samt idrætsudøverne i hallen, at der ikke vil blive anbragt personer på institutionen, der har begået personfarlig kriminalitet og som derved kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko.

 

Desuden bryder vi os slet ikke om ordlyden "således at der igen kan skabes et trygt naboskab" for det har der såmænd aldrig været, og uden en garanti fra byrådet bliver det aldrig trygt. Så kan vi holde nok så mange møder med servicedirektøren.

 
Tommy Sloth har også gjort den erfaring, at han ved tidligere møder med forvaltningens ledelse er blevet misinformeret, mistænkeliggjort og proppet med usandheder.
 
Når vi kan konstatere, at udvalgsformanden Jørgen Andersen, handicapchefen Poul Bjergved og dennes højre hånd
tilsynschef/udviklingschef i forvaltningen Jonna Andersen og endelig lederen i Halsebyvænget fylder os med usandheder om klientellet og lyver om de faktiske forhold har vi svært ved at se et reelt grundlag for et samarbejde.
 
Måske er det alligevel ikke en dårlig idé, at høre hvad man har at sige på et sådant møde. Lad os da give det en chance.
 

På den anden side har kommunaldirektøren sagt, at der forvaltningsmæssigt ikke er noget at "komme efter",

men at det er et politisk ansvar.
 
Vi deltager derfor med stor betænkelighed i et sådant møde.
 
Vi skal naturligvis alle tre have mulighed for at deltage og der skal foreligge en dagsorden for mødet.
 
Ønsker man stadig dette møde så send os en dagsorden og giv os valget mellem et par mødetidspunkter.
 
Med venlig hilsen
Poul Otto Seidel,
Rødhøjvej 30,
Svenstrup
4220 KORSØR
TLF.: 58 38 08 40
 
Formand for Taarnborg Grundejerforening og Lokalråd
Ambassadør for Agenda-21 borgerforums Natur- og Miljøgruppe i Korsør
Besøg vor forenings hjemmeside:
www.grundejerforeningentaarnborg.dk
----- Original Message -----
Sent: Tuesday, August 14, 2012 1:06 PM
Subject: Mødeaftale med Servicedirektør Lars Hansen

Til Poul Otto Seidel

Vedr. mødeaftale med Direktør Lars Hansen

Du inviteres hermed til møde hos Servicedirektør Lars Hansen, Slagelse Kommune.

Ved mødet vil Handicapchef Poul Bjergved deltage iflg. aftale.

Vil du kontakte mig på telefon 58579468 for at finde et godt tidspunkt til ovennævnte møde?Venlig hilsen

Ulla Jelager
Adm. sagsbehandler

Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug
Torvegade 15
4200 Slagelse

Dir. tlf: 58 57 94 68
Fax: 58 57 40 75
uljel@slagelse.dk
www.slagelse.dk  Ingen virus fundet i denne indkommende meddelelse.
Kontrolleret af AVG - www.avg.com
Version: 9.0.930 / Virusdatabase: 2437.1.1/5200 - Udgivelsesdato: 08/14/12 08:34:00

Indsat af webmaster den 22. august 2012

Ovenstående indsat af webmaster efter aftale med Tommy og Gerry den 30. august 2012

NEDENFOR KAN DU I PDF FORMAT LÆSE HENHOLDSVIS VORT OG KOMMUNENS REFERAT AF MØDET

GFTL_referat_af_mødet_med_servicedirektør_lars_hansen_10_sep_2012.pdf

d-0330_2012_491945.Sag_23000072012_163122832208705.Referat.634830404045619777.pdf

VI VED IKKE LIGE HVORDAN VI KOMMER VIDERE MED DENNE SAG - FOR OS ER DEN IKKE LØST, FØR VI HAR FÅET ET TILSAGN FRA KOMMUNEN OM, AT DER IKKE ANBRINGES DOMSANBRAGTE PÅ INSTITUTIONEN - DER HAR BEGÅET PERSONFARLIG KRIMINALITET OG SOM KAN UDGØRE EN SIKKERHEDSRISIKO FOR OMRÅDETS BEBOERE.

Ovenstående indsat af Webmaster efter aftale med Tommy og Gerry den 23. september 2012

Webmaster den 1. aug. 2012

 

SÅ KOM DER ENDELIG SVAR FRA SLAGELSES BORGMESTER LIS TRIBLER DEN 29. JUNI 2012

GERRY, TOMMY OG JEG ER BESTEMT IKKE TILFREDSE MED SVARET - VI HOLDER MØDE OM SAGEN I NÆSTE UGE

 

 

 

 

Luftfoto af området. Vi har Gammel Halseby til højre for krydset og den eksisterende institution til venstre herfor.

Slagelse kommune er i gang med at udbygge den nye institution. Billedet her er fra den 5. juni 2012

 

BEBOERNE FRYGTER AT DER TIL TRODS FOR SLAGELSE KOMMUNES FORSIKRINGER HEROM ER ANBRAGT OG VIL BLIVE ANBRAGT PERSONER DER HAR BEGÅET PERSONFARLIG KRIMINALITET OG SOM KAN UDGØRE EN SIKKERHEDSRISIKO FOR BEBOERNE I HELE LOKALOMRÅDET

VI BLIVER FORSIKRET OM, AT DEN KRIMINALITET DE DOMSANBRAGTE KRIMINELLE HAR BEGÅET ER PÅ NIVEAU MED ET CYKELTYVERI

SAMMEN MED TO AKTIVE MEDLEMMER I VOR FORENING. TOMMY SLOTH OG GERRY MADSEN - BEGGE BEBOERE I GL. HALSEBY HAR VOR FORENING  HOLDT ET PAR MØDER OG DRØFTET SITUATIONEN

 

RESULTATET ER AT VI FORSØGER AT HENVENDE OS IGEN TIL KOMMUNEN.

  

 

 

Her et par af vore aktive medlemmer i Gl. Halseby. Tommy Sloth (til venstre) er den person, der fra første færd har stillet spørgsmål til kommunen om hvilken kriminalitet de domsanbragte på institutionen Halsebyvænget har begået med det formål at afdække om de udgør en sikkerhedsrisiko for områdets beboere.

 

Gerry Madsen (til højre) har søgt aktindsigt i kommunen efter informationsmøderne for at få afklaret om lokalplanen for området giver mulighed for at bygge en institution for domsanbragte. Vor forening har holdt møde med disse to af vore medlemmer og vi har i enighed besluttet os for at forfølge sagen.

 

På billedet her drøfter vi de dokumenter vi har udarbejdet i fællesskab og det videre forløb i sagen.

 

Vor forening har drøftet sagen på vor ordinære generalforsamling den 18. marts. Der var 100% opbakning til, at vi forsøgte at få en erklæring i form af en "garanti" fra Slagelse kommunes side om, at der ikke er og vil blive anbragt domsanbragte kriminelle udviklingshæmmede, der har begået personfarlig kriminalitet og som dermed kan udgøre en sikkerhedsrisiko for hele områdets beboere, de 312 skolebørn på skolen og alle idrætsudøverne i hallen og på idrætsbanerne.

 

Vi er også bekymrede for de handicappede på institutionen som - efter alle erfaringer at dømme - kan blive påvirkede af de domsanbragte. Det er en rigtig dårlig cocktail efter vor mening.

 

Vi er alle tre enige om, at man med den nye institution får man et så massivt institutionsbyggeri bygget sammen med Gl. Halseby, at denne  institution massivt dominerer området. Der vil i det daglige være et personale på 70-80 personer og 12 handicappede og 12 domsanbragte. Det mener vi fuldstændig overskygger det daglige liv i Gl. Halseby. Så er der endog mulighed for - hvis rygtet taler sandt, at der også anbringes kriminelle udviklingshæmmede i varetægtssurrogat.

 

Vi er også enige om, at de handicappede aldrig har og aldrig vil udgøre noget problem. De har krav på som alle andre at have et hjem i gode og trygge omgivelser og det må meget gerne være her. Institutionen her vil give dem gode muligheder for et godt liv. Det kan ingen være imod.

 

Tommy har lige været på dupperne. Kommunen havde lovet vor forening og Tommy, at man ville udbygge vådområdet der grænser op til Tårnborg Idrætsforenings baner. Pludselig opdager han, at man er ved at opfylde vådområdet (ofte en sø med rigt fugleliv og mulighed for skøjteløb om vinteren) med jord. Et par opringninger til ansvarlige i kommunen fra Tommys side gav dog det resultat, at man igen fjernede jordopfyldet.

 

Der ligger allerede en institution på stedet. Den hedder HALSEBYVÆNGET og rummer i dag 4 domsanbragte udviklingshæmmede og 8 handicappede.

 

Ifølge kommunen skal den eksisterende institution fremover anvendes til administration og personale.

 

Den nye institution skal rumme 12 domsanbragte og 12 handicappede.

 

Der verserer rygter om, at den eksisterende institution skal anvendes til varetægtssurrogat for kriminelle udviklingshæmmede.

I den sydlige del af Gl. Halseby - umiddelbart syd for Gadekæret befinder der sig en høj. Beboeren med baghave op til højen synes man graver for meget ind i højen. Vor forening stillede forslag om på det første informationsmøde om, at man flyttede byggeriet længere mod vest og mod nord. Det blev ikke imødekommet.

Brev til Slagelse Byråd juni 2012

Redegørelse om domsanbragte - udarbejdet juni 2012

 

Nyhedsbrev juni 2012

Løbeseddel til beboerne vest for Halsebyvænget - juni 2012

 

Bilag nr. 1 - referat fra møde med forvaltningen den 11. november 2010

 

Bilag nr. 2 (1) - Mødenotat fra mødet 28.03.89 om lokalplan 67

 

Bilag nr. 2 (2) - Mødenotat fra mødet 28.03.89 om lokalplan 67

 

Bilag nr. 3a - Artikel i Sjællands Tidende 28. februr 1989 om høringen

 

Bilag nr. 3b - Artikel i Sjællands Tidende 29. marts 1989 om lokalplanshøringen

 

Bilag nr. 4 (1) -  Brev fra Vestsjællands Amtskommune 21. januar 1988 om ønsker til institutionen

 

Bilag nr. 4 (2) -  Brev fra Vestsjællands Amtskommune 21. januar 1988 om ønsker til institutionen

 

Bilag nr. 5 - løbeseddel til beboerne om orieneringsmødet den 9. marts 2011

Bilag nr. 6 - Brev af 18. september 2011 til Slagelses borgmester Lis Tribler fra beboerne i Gl. Halseby

 

Bilag nr. 7 - Svar af 22. december 2011 fra Slagelses borgmester Lis Tribler til beboerne i Gl. Halseby

 

Bilag nr. 8 - Brev af 13. marts 2012 fra udvalgsformand Jørgen Andersen til Poul Otto Seidel

Mail af 1. marts 2012 fra Grundejerforeningen Taarnborg til udvalgsformanden og udvalgsmedlemmerne vedr. henvendelsen fra et medlem

 

Mails mellem udvalgsformanden og formanden for Grundejerforeningen Taarnborg

 

8. juni 2012 skriver Tommy Sloth:

Hej Poul

 

Så er der underskrifter til brevet 40 i alt, hvor 15 er fra kvarteret vest for Halsebyvænget.

 

Tilsagnene er kommet på mail og pr telefon.

 

Der har været en del tilkendegivelser af, og rosende ord for, vores indsats.

 

Jeg synes at resultatet er tilfredsstillende.

 

Gerry har udformet en liste over underskrivere i pdf og word, som du kan vedhæfte brevet.

 

Sender du brevet afsted i dag ?

 

Vh Tommy

 

Liste af 8. juni 2012 over de personer i Gl. Halseby og vest herfor, der støtter vor henvendelse

 

8. juni 2012 - mail til alle instanser afsendt

 

Mailkorrespondance med skolelederen Ellen Randi Larsen af 10. juni 2012

 

11. juni 2012 - Kvittering fra Borgmesterkontoret og løfte om besvarelse inden 14 dage

 

Her er så lidt mail-korrespondance om biotopen ved institutionen Halsebyvænget. Man kan ikke læse det hele og det skyldes en teknisk fejl. Tommy har i sine mail til mig anvendt et andet karaktersæt end jeg benytter og det gør, at hans tekster bliver ulæseligt volapyk. Korrespondancen mellem kommunen og vor forening er dog klar og tydelig. Det er muligt, at det her kan klares af en, der er mere kvik end jeg.

Det skal lige siges - for at komme med en konklusion. Området er ikke beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen biolog kender området - der er tale om lavning på et landbrugsareal, som bliver pløjet og sået årligt. Nogle år regner det så meget, at der står vand i lavningen og så udvikler tingene sig, men næste år er det væk. Det er vi enige med kommunen om ikke kan blive beskyttet. Det gode i sagen er, at kommunen vil lade vand tilflyde lavningen, så det kan blive til en rigtig sø til gavn for områdets beboere.

 

Webmaster

 

Henvendelse til kommunen 22. okt. 2011 om biotopen

Mere biotop 10. nov. 2011

Mere om biotop 11. nov. 2011

Slut på biotopen 14. nov. 2011

Her kan du læse samtlige dokumenter i sagen efterhånden som vi får dem på.

 

Denne film CYKELTYVEN af den italienske filminstruktør VITTORIO DE SICA er et mesterværk af virkelig klasse. Filmen er fra 1948. Den er i neorealistisk stil.

 

Antonio har kone og to små børn, men i begyndelsen af filmen ikke noget arbejde, hvilket er svært at få i efterkrigstidens Rom. Antonio tager derfor med kyshånd imod et tilbud om at hænge plakater op i byen, men dette kræver, at han har en cykel. Ved at pantsætte familiens sengetøj skaffer hans kone Maria så mange penge, at han kan købe sin pantsatte cykel fri igen og begynde på jobbet.

Imidlertid stjæler en ung tyv hans cykel, mens han er ved at hænge plakater op, og skønt Antonio opdager det og ser tyven, kan han ikke gøre noget ved det. I sin retfærdighedsforståelse melder han tyveriet til politiet, der til hans desperation ikke agter at gøre noget ved en så ubetydelig forbrydelse. I stedet må Antonio og hans venner lede efter cyklen på egen hånd, men uden held.

Antonio må indrømme over for sin lille søn Bruno, at han ikke kan beholde sit arbejde, og at familien fremover må sulte. Hans dømmekraft sætter ud, og han søger hjælp hos en spåkone, som han tidligere har hånet. Her får han blot et vævende svar og erkender at han er blevet snydt.

Tilfældigvis støder han derpå ind i cykeltyven og holder ham tilbage, mens Bruno tilkalder politiet. Tyven kan dog ikke rammes, da han (vist nok) har solgt cyklen, og Antonio må igen opleve at blive fornedret, da tyvens venner skælder ham ud for at have været hård ved tyven.

 

Senere kommer Antonio og Bruno forbi et fyldt fodboldstadion, hvor der er fyldt med cykler udenfor. Antonio vakler nu mellem, om han selv skal blive cykeltyv eller søge andre løsninger. Han vælger at stjæle en af cyklerne, men dette bliver straks opdaget, og folkemængden trækker ham med til politiet.

 

Så langt når de dog ikke, da cyklens ejer ser skrækken i Brunos blik og lader Antonio gå uden tiltale.

 

Filmen slutter med, at Antonio og Bruno går af sted i en menneskemængde med tårerne trillende ned ad kinderne i erkendelse af, at deres fremtid ser håbløs ud.

 

Webmaster synes lige den film og dens handling skulle med her på siden, når emnet på en måde er cykeltyveri. Det må konstateres at cykeltyveri kan være en alvorlig sag med store komplikationer for den skadelidte. Det er kun en spøg, jeg kunne ikke lige dy mig.

 

 

 

Hård straf for mordbrand

Torsdag, d. 6. marts 2008, kl. 18:33
af:

 

En 37 årig mand fik i dag lovens strengeste straf for mordbrand. Det er anden gang manden blev dømt for mordbrand. Gerningsmanden skal nu anbringes på en sikret institution for farlige kriminelle, på ubestemt tid.


 

Den 37 årige mand blev dømt for tre brande i begyndelsen af 2007.

I februar sidste år satte den dømte ild til bostedet Halsebyvænget i Korsør, hvor han boede dengang. Inden da satte han ild på en kro i Korsør, og i april 2007 gik det for alvor galt, da han satte ild til en restaurant i Nykøbing Sjælland.

Det var branden i Nykøbing Sjælland, der udløste den hårde straf. Selvom ingen mennesker omkom, har brandteknikerne vurderet, at der var mennesker i fare i forbindelse med branden.

Den 37 årige mand blev tilbage i 1988 anbragt på ubestemt tid på sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, efter en dom for mordbrand i Jacobshavn. For otte år siden blev brandstifteren sluset ud til bostedet Halsebyvænget, hvor han klarede tilværelsen, indtil det igen gik galt sidste år.

- Hvis manden har klaret sig godt i otte år, og der pludselig sker et eller andet med brandstiftelse igen, så bør alle alarmklokker ringe, hos dem, der har opsyn med ham, siger retspsykiater Bjørn Kaldan til TV2 ØST.

 

Webmaster har klippet hele dette indlæg fra TV2 ØST.

 

 

ET PAR BILLEDER FRA OPFØLGNINGSMØDET DEN 25. AUGUST 2011

Beboerne får et par kosmetiske ændringer og mundtlige forsikringer om, at der ikke anbringes personer der kan udgøre en personrisiko for omgivelserne

Det er man bestemt ikke tilfredse med i Gl. Halseby

Den 18. september 2011 skriver Gerry Madsen et brev til Slagelses Borgmester Lis Tribler på vegne af 17 underskrivere i Gl. Halseby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTIELSE

IKKE EN LYD OM DOMSANBRAGTE

Det nævnes ikke med et ord, at de nye boliger også skal rumme 12 personer, der er domsanbragte.

Beboerne i Halseby er ikke færdige med den sag.

Vor forening har bedt udvalgsformanden Jørgen Andersen og gennem ham forvaltningen om en redegørelse for

hvor vidt den mod bedre vidende

har fortiet overfor beboerne i området, at man har haft en episode med en domsanbragt, der

havde en dom for mordbrand på Grønland og som i 2007 satte ild på institutionen herude. Efter-

følgende forsøgte han sig med mordbrand i Korsør og et andet sted.

Retsal domstol dommere ret

 

En 37-årig mand skal på ubestemt tid anbringes på en sikret institution for farlige kriminelle.

Foto: DR © DR

 
Skrevet af: Henny Mortensen
 

Dømt for to gange mordbrand

07. mar. 2008 07.24 Slagelse

En 37 årig mand fik i går lovens strengeste straf for mordbrand: Han blev anbragt på ubestemt tid. Det er anden gang manden bliver dømt for mordbrand. Dommen betyder, at gerningsmanden nu skal anbringes på en sikret institution for farlige kriminelle, fortæller TV2 ØST.

Den 37 årige mand blev dømt for tre brande i begyndelsen af 2007.

I februar sidste år satte den dømte ild til bostedet Halsebyvænget i Korsør, hvor han boede dengang. Inden da satte han ild på en kro i Korsør, og i april 2007 gik det for alvor galt, da han satte ild til en restaurant i Nykøbing Sjælland.

 

Beboerne frygter, at der bliver anbragt personer her, som kan udgøre en sikkerhedsrisko

for beboerne. Det her gælder også dine børn på Tårnborg Skole og andre beboere i området, der ikke

er blevet indkaldt til nogle dialogmøder.

Vi afventer svar i sagen.

Webmaster den 8. marts 2012

Vi fik et svar i sagen torsdag den 17. marts 2012. Kun Jørgen Andersen svarer i sagen. Forvaltningen forholder sig tavs.

Det sagen handler om - nemlig om man mod bedre vidende løj og vildledte beboerne på de 2 dialogmøder,

lader man som om man ikke har fået stillet.

Bestyrelsen behandlede sagen torsdag aften og vi behandler den på vor generalforsamling den

18. marts 2012.

Webmaster den 17. marts 2012

 

 

 

 

FFOTOREPORTAGE FRA GL. HALSEBY

Vi er kørt fra Tjærebyvej op ad Halsebyvej og er nu midt i landsbyen. Her ser vi mod nordvest. I huset til højre bor Tommy med sin kone Nelly. Fra førstesalen kan han sidde og skue ud over det hele og følge med i alt.

Her ser vi ned ad Halsebyvej mod Tjærebyvej - vi er lige ud for gadekæret til højre i billedet.

Samme som ovenfor  - altså vi ser ned ad Halsebyvej mod Tjærebyvej - vi er bare lidt længere nede ad vejen.

Jeg talte med en dame, som bor i huset nede af vejen til højre lige op til den fredede høj. Hun sagde: "Hvor meget mon mit hus vil falde i pris og mon jeg nogen sinde ville kunne sælge det, når det her institutionsbyggeri kommer til at ligge lige op i min baghave?"

Her er vi midt i krydset i landsbyen. Her i dette hus bor Gerry Madsen med sin kone Tina og børn. Formanden er kommet i dette hus, da den tidligere ejer Vagn Quist var med i vor forenings bestyrelse - det er over 10 år siden.

Vi kigger ned ad sidevejen - den er blind.

Der blev lavet et tillæg til lokalplan 67, da der skulle bygges en ejendom helt nede af vejen til venstre.

Det var i 2002.

Dengang var der "oprør" i den lille by.

Vor forening havde et bestyrelsesmedlem, der boede i landsbyen, så jeg blev løbende briefet om sagens gang.

Nu er der bygget og landsbyens beboere har formentlig vænnet sig til det.

Billede af gadekæret - kommunen kan bedre lide at kalde det en branddam.

Der er masser af ænder her om sommeren. Måske er der en stolt kongelig svane forklædt som en lille grim kluntet ælling i flokken. Det kan man jo ikke lige vide.

Stadig "Ved landsbyens gadekær - der mødes han og hun .... ".

Det er virkelig en lille idyl, der giver landsbyen charme og miljø om sommeren.

Mere gadekær.

Mere kær og her kan man side og nyde en pils og sin medbragte mad.

Der er institutionen Halsebyvænget du kan skimte gennem træerne i baggrunden.

Den kommende institution - der opføres som andelsboliger - placeres lige bag træerne og med adgang til gadekæret.

Så er vi igen kommet ud på Tjærebyvej.

Lidt fremme i billedet til venstre går vejen om til Gl. Halseby (på skiltet står der Halseby, men det er gammel Halseby, for der ligger også en ny Halseby længere tilbage ved Tårnborg skole.

Byggeriet skal være inde til venstre på marken.

Jeg har lige drejet mig og vi ser mod den eksisterende institution Halsebyvænget.

Det er marken her der skal bygges på.

Jeg har ikke flyttet mig, men blot drejet mod nord - vi har Halsebyvej i baggrunden og Landsbyen til højre.

Jeg er stået af ved vendepladsen ved Solgården lige overfor Tårnborghallen.

Vi ser ud ad Tjærebyvej mod øst.

Til venstre har vi arealet mellem Tårnborghallen og dennes (og også skolens) sportsplader.

Det grænser op til den eksisterende institution.

Det kommer ikke sagen ved, men "det halve hus" nede ad vejen med den gule mur og det røde tegltag, har dette mærkelige udseende, fordi man på et tidspunkt forflyttede Tjærebyvej - der har løbet her siden den  yngre middelalder.

Det var en mølle, der lige skulle beskæres - og når man triller eller går forbi, kan man tydeligt se resterne af hejseplanken.

Nogen siger jeg tager fejl. Her var ikke en mølle - det var et mejeri. Er der nogen der ved besked?

I får lige et billede mere, hvor vi ser lidt til højre og kan se Noret. Det er mere for at man kan få et indtryk af det det smukke landskab. Jeg havde på et tidspunkt en radioamatørkammerat - lige som jeg selv, der fik anvist en bolig på SOLGÅRDEN, da kommunen ikke lige kunne skaffe ham en bolig. Han boede med udsigt over Noret helt nede i den sydlige ende af bygningen og fik lov at sætte parabol og antenner op. Han flyttede senere til Fasanhaven. Nok var det noget gammelt møj, men jeg ville nu gerne have boet i den bolig når jeg blev gammel (det er jeg nu) og skulle på plejehjem.

Og så kan I også for det her med - det er kirken og borgbanken (det har også været et slot - så benævnelsen slotsbanke er også OK).

Her har vi så Tårnborghallen - vi skal ind i mødelokalet - de er ved at gøre klar derinde - det er de tre små vinduer på stribe under hallens skilt. Vi er dog i lokalet i samme bygning, der har vinduer ud mod banerne.

I mødelokalet er der ophængt og opstillet sådan nogle store plancher, selv om vi kommer tidligt har vi ikke tid til at gennemgå dem. Der blev spurgt hvilken højde byggeriet fik og der blev svaret ca. 6 meter.

Der er stillet vand og øl samt chips frem på bordene og så ligger der en dagsorden.

Ifølge denne er der følgende til stede: udvalgsformanden for Handicap og Socialpsykiatriudvalget (det er noget af et navn at skulle skrive) Jørgen Andersen - det er den nydelige mand i midten med hænderne i lommerne.

Så skal der være en arkitekt fra Virumgaard Arkitekterne der hedder Eigil Madsen.

En centerleder fra Støttecenter Vest, Halsebyvænge ved navn Ellen Johansen og centerleder Flemming Hansen - det er manden ved siden af Jørgen Andersen, Center Rosenkildeparken Syd i Slagelse.

Endelig er der bygningskonstruktør Rune Overlade, kommunale ejendomme, Slagelse kommune.

Der er en kvinde mere til stede - jeg tror det er Jonna Andersen og en mand mere - jeg tror det er Poul Bjergved, der er handicapchef. (Nej, det er det ikke).

Den nydelige herre helt ude til højre med sort dynejakke, hue og en lille kæk hestehale er Tommy Sloth der er beboer i Gl. Halseby og bor på Halsebyvej 105.

Han har en mappe med papirer med og det viser sig dagen efter mødet, at han har haft møder med kommunen om det påtænkte byggeri og især om klientellet der skal flytte ind, når det er klar.

 

Tommy fortalte mig, da han ringede mig op - at kommunen intet havde fortalt ham og beboerne i landsbyen om dette møde. Det var ikke på kommunens hjemmeside. Det var ikke nævnt i kommunens annoncering.

Ved en tilfælde fandt han en omtale af det på vor hjemmeside - vi havde set en omtale af mødet i Sjællandske.

Så stemte han dørklokker i landsbyen - smed løbesedler ind og derfor var mødelokalet fyldt.

 

 

Der havde været afholdt et tilsvarende møde i Skælskør - men ingen mødte op. Det har vel også været meningen. Webmaster er stolt som en pave over, at hans omtale har bevirket, at folk mødte op.

Det får du meget mere at vide om senere.

 

 

 

 Her får du lige et kort over området: HALSEBY til venstre og GL. HALSEBY TIL HØJRE

 Og så zoomer vi lige ind på Gl. Halseby. Du ser institutionen Halsebyvænge til venstre byggegrunden i midten og Gl. Halseby til højre. Du kan tydeligt se gadekæret.

Bemærk også at en del af grunden lige bag institutionen ofte står som en lille sø i landskabet. Hele det grå oppløjede areal er kommunens - så man kan sagtens placere byggeriet anderledes på grunden og dermed undgå at komme for tæt på landsbyen og ødelægge landsbymiljøet.

 

Der ligger en fredet høj umiddelbart syd for gadekæret. Hvis det er en gravhøj er der en beskyttelseslinje på 300 meter fra dens ydere afgrænsning omkring den.

 

Gadekæret falder ind under naturbeskyttelseslovens §3, men her er ingen beskyttelseszone omkring det. Det bliver heller ikke antastet af byggeriet.

 

Det er dog vigtigt at kommunen i sin planlægning tager højde for, at der er tale om betragteligt byggeri i området og at det er en institution for en særlig beboerkreds, der ikke vil kunne indgå i et socialt fællesskab med områdets beboere.

 

Selv om det er "landsbytosser" så er det næppe sandsynligt, at de lige vil falde i hak med beboerne på "tossebo" eller "kolbøttefabrikken", som stedet omtales lokalt.

 

Spøg til side, alle mødedeltagere var selvfølgelig af den opfattelse, at der her er tale om medmennesker, der er ramt af alvorlige psykiske handicap og som alle andre har krav på gode boligforhold og gode omgivelser. Det går alt andet bedre med socialpædagogikken når omgivelserne og rammerne er i top.

 

I øvrigt har vi alle vore handicap - tænk lige over det!

 

Det er derfor af vigtighed at landsbyen kan bevare sit landsbymiljø og ikke "overskygges" og kvæles af institutionsbyggeriet.

 

Det er lige så vigtigt, at det hele kan komme til at fungere så begge parter trives uden gnidninger.

 

Det er spørgsmålet om dette massive byggeri egentlig ikke kræver et tillæg til lokalplan 67, idet dette massive byggeri ikke var planlagt i 1989 hvor planen blev udarbejdet.

 

I lokalplanen er området opdelt i flere områder - herunder en rekreativ bræmme mellem institutionen og landsbyen - den synes at blive ganske udvisket ved dette byggeri.

 

Vi fik et løfte på mødet om, at vi vil blive indkaldt til endnu et møde og at man vil forsøge at imødekomme vore ønsker.

 

Vi blev forsikret om, at beboerne ikke på nogen måde ville udgøre nogen sikkerhedsrisiko - så blev de simpelthen ikke anbragt i en sådan åben institution.

 

Første spadestik bliver taget omkring midten af oktober 2011, hvis alt går efter planen - fik vi at vide på forespørgsel.

 

 

 
  
  

Der skal bygges 24 nye

handicapboliger på Halsebyvænget

Der afholdes offentligt møde om dette byggeri den 9. marts 2011 kl. 19.00 i Tårnborghallen.

 

Artiklens forfatter har ikke helt fod på placeringen. På det øverste billede ser vi mod sydøst - det vil sige vi har Tjærebyvej løbende i baggrunden.

 

På det nederste billede kan vi se Tårnborghallen til venstre - så kommer idrætsbanerne og herefter institutionen Halsebyvænget  (med den røde plet) - byggeriet skal placeres til højre for den gamle institution (der skal anvendes til personalet) og mod landsbyen.

 

Her kan du se og læse om hele det nye byggeri - bare klik nedenfor - så kommer

det op i et nyt vindue.

Prospektet for hele byggeriet.pdf

 

VI GIVER DIG LIGE LIDT BAGGRUNDSVISEN OM DEN INSTITUTION DER LIGGER HER SIDEN 1990 OG HVIS BEBOERE SKAL FLYTTE OVER I DEN NYE

Halsebyvænget

Halsebyvænget er opført i 1990, og består af 2 parcellignende huse, med plads til 6 lejere i hvert hus. Arealerne uden om består af en stor fælles have med solterrasser, boldbane samt petanque bane.
 
Halsebyvænget ligger ca. 5 km fra Korsør, i landsbyen Halseby.

Her er mulighed for ture i det smukke landskab omkring Korsør Nor samt Tårnborg kirke.

Vi har egen bus, og de offentlige transportmidler går næsten lige til døren, hvorfor du hurtigt vil kunne komme til såvel Korsør som til Slagelse.
 

 

Billeder

 I hus 1 og 3 er der plads til 6 borgere i hver.

Hvert hus består af 2 fløje med 3 værelser i hver fløj.

Midt i huset findes køkkenet og spisekøkkenet med udgang til terrassen. For enden af huset finder du fællesstuen med TV.

   
 Borgere og personale laver mad, spiser og hygger sammen.

Nogle vælger at trække sig ind på værelset efter maden mens andre ser TV med resten af husets borgere eller kører en aftentur.

   
 Vi har tradition for ferie sydpå, bustur til Tyskland og deltagelse i Sjællandsfestivalen.

 
Er du grønlandsk borger på Halsebyvænget, får du hvert år tilbud om en rejse til Grønland. 

Udgiften til rejsen samt ledsagelse betales af hjemmestyret. 

   
 Vi handler ind to gange ugentligt ud fra en madplan, som alle har indflydelse på. Hvert hus har eget køkken, kostbudget og depot.


Hvis du har særlige behov i forbindelse med kost vil vi i samarbejde med dig lægge en god kostplan.

   
 Vi råder over 3 gode terrasser, hvor vi griller, soler os eller hygger med kaffen om sommeren.

Hele haven er omkranset af høje hække, så vi bor ugeneret på trods af en skole, en sportshal og en fodboldbane som nabo.

   
 Pedellen har ansvaret for haven på Halsebyvænget, men vi hjælpes alle med at holde området pænt.

Græsplanen er stor nok til at spille fodbold og for enden af haven har vi vores egen petanque bane.

   
 I hvert hus er der altid minimum 2 personaler på arbejde, både morgen og aften.

Om natten er der 1 vågen nattevagt som har opsyn med begge huse.

 

Målgruppe

På Halsebyvænget bor voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede efter § 108 i serviceloven. Vi modtager også kriminelle jf. straffelovens §§ 16 og 69, samt udviklingshæmmede som skal i surrogat varetægt. Vi er desuden modtagere af domfældte udviklingshæmmede bl.a. fra Grønland.

Vores personalenormering er 2 til 6 borgere, dog kun 1 nattevagt.

Du skal være fyldt 18 år og være indstillet på at bo sammen med 5 andre borgere. Du kan desværre ikke, pga. de fysiske rammer, flytte ind på Halsebyvænget, hvis du er kørestolsbruger. Har du en psykiatrisk overbygning, som kræver én til én kontakt eller tæt derpå, kan vi desværre heller ikke hjælpe dig. 

Vi forventer, at du indgår i fællesskabet og tager del i de daglige praktiske opgaver ud fra din formåen. Og at du overholder de aftaler, som du indgår med de øvrige borgere og personalet. Du har lov til at opsige aftaler og indgå nye.
 

Indsatsområder – projekter

Hele vores pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i: "Vi er alle ligeværdige, men ikke ligestillet". Det vil sige, at vi rummer forskellighed og lægger stor vægt på lige netop dit udviklingsniveau, dine ressourcer, ønsker og behov og sammen med dig, arbejder vi ud fra dette. 

Konkret får du tilbudt at få lavet en § 141 handleplan minimum en gang om året. Denne plan er din helt egen "drømmeplan", hvor det står dig frit for, at ønske lige hvad du har lyst til. Når planen er lavet, vil vi i et samarbejde med dig prøve at realisere dine drømme, ønsker og mål, så du kan komme til at føle størst mulig velværd, forståelse og respekt samt få størst mulig indflydelse på eget liv.

Vi arbejder ud fra et værdigbaseret grundlag, hvor vi sætter etikken, og det at vi er forskellige i højsædet, og hvor vi bestræber os på at give dig så indholdsrigt og værdigt liv som muligt, så du kan forholde dig til dig selv og dine omgivelser.

I det daglige pædagogiske arbejde gør vi brug af elementer fra Marte Meo metoden. Det vil sige, at vi sammen med dig indgår i en ligeværdig og anerkende dialog, hvor vi bl.a. lytter til dig, hvor vi er tydelige i at sige, hvad vi forventer af dig, hvor vi roser dig, hvor vi vejleder dig ved behov, og hvor vi ikke mindst tror på, at du er ekspert på dit eget liv, men har brug for hjælp til det som indimellem kan være svært.

Vi arbejder også med "Vold som udtryksform". Det vil sige, at vi tror ikke på, at der er mennesker som slår, sparker eller lignende med vilje, men vi tror på, at der er nogle som ikke forstår og eller har lært at sætte ord på sine følelser, og er derfor ikke i stand til at handle fornuftigt ved f.eks. vrede, frustrationer, skuffelser osv.
Derfor vil vi hjælpe dig med at forstå og tale om dine følelser og vise dig, hvordan du kan løse konflikter på en god måde i stedet for at slå, sparke, råbe skældsord eller andet.

Du har mulighed for at deltage i borgermøder, hvor I i fællesskab tager beslutninger vedrørende det fællesskab/hus I lever og bor i. Du får også mulighed for at deltage i ansættelsessamtaler af nyt personale.

Vi har tværfagligt sammenarbejde med din/borgernes arbejdspladser, med din/borgernes familie, Grønlands Repræsentation, værger, politi, Kriminalforsorgen, psykiater osv. 

Praktikbeskrivelse_Halsebyvaenget.pdf

 

Kontakt

Halsebyvænget
Halsebyvænget 1-3
4220 Korsør
Telefon: 58 38 12 30
Fax: 58 38 12 34
Mail: 
jljor@slagelse.dk
Find vej til Halsebyvænget

 

Indsat af webmaster den 14. marts 2011 - det hele er taget fra Slagelse kommunes informationsside om institutionen.

 

 

Aktuelt_2-filer\1-1-11 - Beliggenhedsplan 140211.pdf

Aktuelt_2-filer\Lokalplan67_tjaerebyvej_hasselbo_halsebyvaenget.pdf

Aktuelt_2-filer\Tillæg til Lokalplan 67 Halseby jan 2002.pdf

 

 

 

Der er tale om 24 nye boliger til 24 handicappede og psykisk syge.

 

Der er allerede udarbejdet lokalplan for området i forbindelse med institutionen Hasselbo, som ses til venstre på beliggenhedsplanen.

 

 

Vi har aldrig haft det mindste problem med den eksisterende institution og det får vi givet heller ikke med denne.

 

Webmaster den 28. februar 2011

 

 

En biotop - en stor sø med et spændende fugle-, dyre- og planteliv.

Mon kommunen har registreret den som naturbeskyttet?

 

Jeg er af Tommy Sloth, der bor i Gl. Halseby gjort opmærksom på, at der er et rigt fugleliv i vandhullet, som er markeret med et X på luftfotoet. Det har også været anvendt til skøjteløb om vinteren.

Der er givet tale om en sø (vandhul), der nyder beskyttelse efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det har en størrelse på langt over 100 m2 (det er 10 meter x 10 meter) og der er opstået bevoksning i søen og indvandret et naturligt dyreliv.

Der er fundet vandsalamandre i søen. Kommunen har lovet, at besigtige området, men der foreligger ikke noget svar. Ifølge arealinformationen er der intet registreret. Kommunen skal efter loven afklare en sådan sag på 4 uger. Det er kommunens ejendom.

 

Vejledning om naturbeskyttelseslovens §3.pdf

Er der beskyttet natur på din ejendom.pdf

 

Her har vi udsigten fra Tommys bolig - han har optaget billederne med Zoom-optik.

På det øverste billede har vi lidt af institutionen Halsebyvænget helt ude til venstre - så kommer det forhenværende plejehjem Solgården (som stadig står tomt og forfalder) - så Tårnborg hallen og ude til højre Tårnborg skole. I nederste højre hjørne af billedet løber Halsebyvej og vi ser bommen, der spærrer for gennemkørsel med biler.

 

Det er tydeligt at søen er over 100 m2 stor og derfor bør den nyde beskyttelse.

 

Tommy har sendt mig en længere serie af billeder fra søen og det fugleliv som udfolder sig her.

 

Tommy skriver:

 

"Fra det tidlige forår og henover sommeren til vinter har jeg fulgt det spændende fugle og dyreliv.

 

En kort beskrivelse af mine oplevelser:

 

Gæssene kommer tidligt om foråret sammen med gravænder, almindelig ænder, den sjældne skeand, som kan ses på et af billederne, svanerne, viberne, strandskaderne.

 

Harerne, mågerne, kragerne, rågerne benytter også biotop til at forsyne sig med vand og svalerne fanger deres insekter som også kommer fra vandhullet.

 

Viberne 4-5 par har de sidste 5-6 år haft reder (måske flere gange årligt) og ænderne har haft reder i forbindelse med søen, og svømmet rundt med sine ællinger.

 

Der er en del vandplanter.

 

Jeg har observeret salamandere i sommers

 

Hvert år bliver der høstet i området og biotopen bliver pløjet op, men det forhindrer ikke denne stædige natur at starte op igen på trods år efter år.

 

Jeg vil håbe, at denne lille oase vil blive fredet, således at vi beboere og andre i området kan få indblik i den forsatte udvikling af denne biotop og sammen med dyrene få fornøjelsen af denne lille perle.

 

Nogle vintre benytter SFOen fra skolen stedet som isskøjtebane, og de lokale børn skøjter på isen.

 

I den forbindelse kan jeg huske at mine børn da de var mindre (er voksne nu) stod på skøjter.

 

En nabo som flyttede herud omkring 1998, som  jeg snakkede med i dag mener at biotopen eksisterede, da hun flyttede til Halseby.

 

Jeg vil meget gerne informeres om nyheder, om beslutninger som min henvendelse vil medføre."

 

Ovenstående er uddrag af et brev Tommy har sendt til Miljøafdelingen i Slagelse kommune i oktober 2010 med henblik på, at området kan sikres naturbeskyttelse efter naturfredningslovens §3. Tommy har fået besked fra forvaltningen om, at stedet vil blive besigtiget, men han har endnu ikke modtaget noget resultat heraf.

 

Indsat af webmaster den 14. marts 2011

 

Vor forening har fulgt op på sagen. Vandhullet er ikke naturbeskyttet og vi kan ikke forlange det beskyttet. Derimod er vi blevet lovet, at man vil tilføre lavningen renset regnvand fra den nye bebyggelse til området, så man kan få en permanent sø ud af det.

Webmaster den 6. juni 2012

 

Her er det ænder der muntrer sig i vandhullet og søger føde.

Gæs, ænder, viber og måger. Billedet er marts 2011.

 

Her har vi gravænder, viber og svaler.

 

VI HAR KLIPPET FØLGENDE FAKTA OG BILLEDER OM SKEANDEN FRA D.O.T. Dansk Ornitologisk Forening

Skeand (Anas clypeata)

Beskrivelse
Skeanden er en af de mest specielle og iøjnefaldende andefugle i Danmark. Den smukke, farverige fjerdragt og det mærkværdige, skeformede næb gør hanner i sommerdragt lette at kende.

Hunnens fjerdragt minder meget om gråandens, men fuglen er tydeligt mindre, og så afslører næbbet som regel dens sande identitet.

Levested
Skeanden er vidt udbredt i Europa, Asien og Nordamerika.

I Europa er den især nordøstlig i sin udbredelse, men forekommer spredt over store dele af kontinentet.

I Danmark er skeanden en fåtallig ynglefugl, som er udbredt over hele landet. Den optræder i størst antal i de østlige egne, hvor den udover at optræde på strandenge også forekommer inde i landet i næringsrige søer og moser. De største bestande findes i Tøndermarsken og på Saltholm.


Ynglebestandens størrelse opgjort ud fra DOFs lokalitetsregistreringer i 1993-96.

Efter yngletiden raster skeænderne ved lavvandede kyster, lagunesøer, fjordområder og i ferskvandssøer. Siden oprettelsen af Ulvshale-Nyord reservatet i 1989 har denne lokalitet været den vigtigste for rastende skeænder med op til 2.600 fugle om efteråret. De nordvesteuropæiske skeænder overvintrer i Kanalegnene og i England, hvorimod de russiske bestande overvintrer omkring Middelhavet og Sortehavet.

Herhjemme er skeanden en fåtallig vintergæst.


© Søren Skov.

Føde
Skeanden lever især af plankton, krebsdyr, insekter og frø, som den sier fra vandet med sit næb, der er forsynet med lameller.


Skeand han. © Steen Brølling.

Bestandsudvikling
I 1900-tallet har bestandene af skeand i Nord- og Vesteuropa været i fremgang, idet tilførsel af næringsstoffer til vådområderne har øget algemængden og dermed skeændernes fødegrundlag, krebsdyrene, der lever af alger. Når der udledes for mange næringsstoffer, giver det imidlertid bagslag, idet algerne så tager overhånd og gør vandet uklart. Det medfører, at rovfisk som gedder og aborrer mistrives, og mængden af fisk som skaller og brasen, der lever af krebsdyr, øges til skade for skeænderne. Den danske bestand af skeænder har formodentlig ligget på omtrent det samme niveau i de seneste årtier, men bestanden er generelt præget af store udsving.


Forekomsten af Skeand i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen for 2003-2010. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder.

 

Forklaring af begreber

Forekomst i Danmark
Artens fænologi i Danmark, baseret på indtastninger i DOFbasen fra 2003-2009, er vist som graf og barre. Værdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt på 10-dagesperioder. Datasættet er ikke renset for gengangere.

Farvekoderne dækker over følgende kategorier og intervaller:

 

 

Ikke tilstede

(ingen rapporteringer)

 

 

Tilfældig

(<0,0001 individer pr. rapportering)

 

 

Meget sjælden

(0,0001 - 0,001 individer pr. rapportering)

 

 

Sjælden

(0,001 - 0,01 individer pr. rapportering)

 

 

Fåtallig

(0,01 - 0,1 individer pr. rapportering)

 

 

Ret almindelig

(0,1 - 1 individ pr. rapportering)

 

 

Almindelig

(1 - 10 individer pr. rapportering)

 

 

Meget almindelig

(>10 individer pr. rapportering)

 

DOFbasen er Dansk Ornitologisk Forenings Internet-baserede database over fugleobservationer i Danmark, som alle kan bidrage til og udsøge data fra. Der indtastes mere end 1 million observationer af over 2000 brugere til DOFbasen årligt, se mere her: http://www.dofbasen.dk/.


 

Indsat af webmaster den 14. marts 2011

 

Her er Tommys billeder af skeanden - der kaldes sådan grundet sit skeformerde  næb.
Endnu "et skud" af skeanden.
 

 

Et af Tommys mesterskud. Det var en høg - jeg mener det er en spurvehøg - som Tommy fangede med sit kamera, da den sad ude i hans hæk.

 

Skøjteløb. Billedet er fra marts 2011.

Børn leger på isen. Billedet er fra marts 2011.

Gæs, ænder, viber og måger. Billedet er fra marts 2011.

 

 

Brevene herunder har jeg fået Tommy Sloths tilladelse til at bringe her på hjemmesiden.

 

"Hej Poul

Du er meget velkommen til at bringe det på din site.

Og jeg vil gerne formulere et indlæg omkring mit indtryk af den fremtidige situation omkring udbygningen til dig som du kan bringe på din site

jeg synes det er en god ide at få

de ansvarlige til at give skriftlige svar på de spørgsmål der vil komme i et indlæg.

Jeg vil synes at det ville en god ide, hvis vi kan gøre mine naboer opmærksomme på din site, således at de kan følge med i informationerne.

Vil du have mulighed for at få mailadresserne til naboerne fra forvaltningen?

Jeg tænker at jeg har fået en rolle (mytologisk angstskaber) i de ansvarliges øjne, således at forespørgsler fra mig skal minimeres til det mest nødvendige.

 

tak for din interesse

Tommy "

 

Halseby d. 16. november 2010

 

 

Til mine naboer i gl. Halseby og nærmeste omegn.

 

Jeg sender dette rundt, da jeg vurderer at nedenstående vil få en markant indflydelse på vores fremtidige hverdag i Gl. Halseby og nærmeste omegn.

 

Vedr. udbygning på Halsebyvænget.

 

Jeg har for ca. 14 dage siden, erfaret at der er meget fremskredne planer om udvidelse af bostedet Halsebyvænget.

 

Da jeg erfarede at der er påtænkt en udvidelse med 24 boliger ud over de eksisterende, som fremover tænkes benyttet til personale, og en stor del af disse boliger skal bygges til at huse domsanbragte/kriminelle, gav det anledning til bekymring.

 

Da jeg ikke kunne erindre at der har været information, hverken i pressen eller andre steder, tog jeg d. 1. november, kontakt til det politiske Udvalgsformand for Handicap og socialpsykiatri Jørgen Andersen for at høre nærmere om disse planer.

 

Jeg blev inviteret til et møde i torsdags d. 11-11-2010.

 

Jeg tog notater fra mødet, hvor jeg også medbragte nogle spørgsmål.

 

Dette notat har jeg vedlagt denne skrivelse som bilag.

 

 

Min mening om Udvidelsen

 

Jeg synes det er meget ok at mindre velfungerende borgere får tidssvarende boliger.

 

Den nye institution (bosted) vil få en fordobling af beboere (24 i alt) samt udvidelse af en personalegruppe som også fordobles fra det nuværende ca. 30 personaler til 60 personaler.

Denne markante stigning vil betyde at der vil være komme en institution på i alt anslået 80-90 mennesker.

Dette store antal betragter jeg som en gevaldig udfordring (overmatchning) for vores lille lokalsamfund som er bestående af ca. 40 voksne personer plus børn.

 

Jeg har meget svært ved at acceptere den utryghed det giver at;

Udvide en institution (bosted) hvor halvdelen af boligerne er bygget til at rumme domsanbragte/kriminelle.

 

 

I er meget velkomne til at kontakte mig om jeres synspunkt på det jeg har forelagt jer

Hvis I er interesserede vil jeg videresende de svar jeg forventer at få  (se vedlagte bilag)

Hvis I er yderligere interesseret i oplysninger vedr. denne skrivelse vil det være nemmest hvis I sender mig jeres Mailadresse.

 

Jeg kan kontaktes på mail tommysloths@gmail.com, eller telefon 58 38 10 02 , mobil 50 16 10 02

 

Med venlig hilsen

 

Tommy Sloth

Halsebyvej 105 4220 Korsør

 

 
 

Halseby d. 12. november 2010

 

 

Notat vedr. møde på center for handicap og psykiatri.  d. 11-11 2010, kl. 14.30 – 15.30

 

Til stede:

 Udvalgsformand Jørgen Andersen centerchef Poul Bjergvad udviklingskonsulent Jonna Andersen, Tommy Sloth borger i Gl. Halseby

 

Baggrunden for mødet var en henvendelse fra mig pr. mail d 1. november til udvalgsformand Jørgen Andersen vedr. at jeg havde hørt et rygte om at der skulle udbygges på bostedet Halsebyvænget.

 

Rygterne sagde at der skulle opnormeres med 24 lejligheder og en markant del af disse boliger skulle af bebos af domsanbragte udviklingshæmmede medborgere, hvilket har givet mig grund til en massiv bekymring.

 

Da samtidig en kæmpegravko gennemheglede matriklen følte jeg anledning til at kontakte den ansvarlige udvalgsformand for at høre ham om han kunne fortælle mig hvad der var gang i.

 

Jørgen Andersen svarede i sin mail at han ville invitere mig til et møde på forvaltningen og efter et par mails blev dette møde fastsat til ovenstående tidspunkt.

 

Mødet blev indledt med en forhistorie til, hvorfor der er planlagt udvidelse af Halsebyvænget.

 

Der skal bygges 112 nye tidssvarende lejligheder til afløsning for de utidssvarende boliger, der hovedsagelig findes i det ”gamle Anders vænge”. Nybyggerierne skal opføres i Vemmelev, Skælskør og Korsør (Halsebyvænget).

 

Jeg havde taget nogle spørgsmål med til mødet vedr. disse planer omkring Halsebyvænget.

Se nedenfor

 

Mine spørgsmål er i venstre kolonne og de svar jeg fik på dem (som jeg husker) er i højre kolonne

 

 

                                                  Spørgsmål                                                        Svar

 

Hvilke forandringer er der planlagt for Halsebyvænget?

 

Der skal nybygges 24 nye tidssvarende boliger.

De nuværende boliger som er bygget 1992 bliver nedlagt som beboelse, men skal stadig eksistere, og indgår i planen som supplement og benyttelse til service og aktiviteter til personale etc.

Disse hidtidige boliger betegnes som utidssvarende til beboelse.

Nybebyggelsen skal bestå af 2 adskilte klynger, med en vis afstand imellem.

 

Hvornår skal der bygges ?

 

Byggeriet påbegynder slutning af 2011 og forventes udført ultimo 2012.

 

Hvor skal der bygges (hvordan ser oversigtsplanen ud over matriklen)?

 

 

Denne plan var ikke klar nok til at kunne vises på mødet bliver sendt til mig (se andet steds)

Byggeriet er endnu ikke placeret på grunden, så denne kan ikke fremsendes.

 

Hvor mange beboere/borgere skal bo på Halsebyvænget?

 

 

24 beboere

 

Hvilke kategorier af beboere?

 

 

Samme kategori som nu.

”På Halsebyvænget bor voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede efter § 108 i serviceloven. Vi modtager også kriminelle jf. straffelovens §§ 16 og 69, samt udviklingshæmmede som skal i surrogat varetægt. Vi er desuden modtagere af domfældte udviklingshæmmede bl.a. fra Grønland” (Notat fra Halsebyvængets nuværende hjemmeside, om målgruppen for beboelsen)

Jeg vil her notere at centerchefen gav udtryk for sin tvivl om rigtigheden af Halsebyvængets hjemmeside officielle formulering af bostedets målgruppe (ovennævnte ordlyd med rød skrift).

Ordlyden er korrekt på hjemmesiden. Surrogat kan forekomme mens en person afventer en endelig dom.

 

Hvor mange domsanbragte, surrogat fængslede etc. ?

 

 

Der er planlagt at nybyggeriet skal indeholde 12 lejligheder, som bygges til at rumme domsanbragte, etc.

 

 

Hvordan er pt. fordelingen af domsanbragte (ol kategorier) og den almindelig udviklingshæmmede med behov tilsyn ?

 

 

Der er pt. 4 domsanbragte blandt de 12 beboere

 

Hvilke pædagogiske overvejelser ligger til grund for at huse de ikke kriminelle udviklingshæmmede med domsanbragte og andre beboere henvist/optaget pga. af kriminel adfærd?

 

 

Jeg fik ikke svar på spørgsmålet ud over at

Personalet tager sig af denne side af sagen

Hvordan bliver personaledækningen?

 

 

 

Det samme som nu, bare fordoblet i forbindelse med fordoblingen af beboerantallet)

( dvs. en fordobling af personaler

 Hvor der nu er ansat ca. 30- 35 personer inkl. Vikarer)

 

Det samlede personalekorps vil fremover efter denne beregning være ca. 70 medarbejdere og 24 beboere

 

 

Hvilke overvejelser er der omkring medborgerinformation til de eksisterende naboer i gl. Halseby og de øvrige naboer?

 

 

Der blev på mødet foreslået at der blev udpeget 2-3 personer som repræsentanter fra nabolaget (gl. Halseby) og som kunne deltage i en form for møder, med henblik på at komme med ønsker i forbindelse med byggeriet (det blev nævnt at alle ønsker ikke skulle forventes at blive opfyldt)

 

 

Hvilke andre områder har været oppe at vende som evt. matrikler til denne konkrete udbygningsplan?

 

 

Der har ikke været set på andre muligheder end Halseby.

Jeg blev derimod spurgt om jeg havde gjort mig nogle overvejelser om jeg havde nogle matrikler jeg kunne foreslå som alternativer.

Jeg luftede mine overvejelser, hvoraf de 2 matrikler som jeg havde tænkt på:

Den nedlagte campingplads i granskoven Korsør.

Den tidligere Halsskovhavn.

 

 

Hvem har truffet beslutningen om at det skal være i Halseby?

hvem har ansvaret for beslutningen?

 

 

Der er truffet politisk beslutning om placering af alle 5 erstatningsbyggerier i hhv. Handicap og Socialpsykiatriudvalget og Økonomiudvalget.

 

Hvorfor bygge en ny kæmpeinstitution med 24 lejligheder, frem for mindre enheder forskellige steder?

 

 

Svaret forekom mig at det var for at udnytte stordrift økonomisk

Der ligger ligeledes overvejelser om ikke at bygge for småt for at sikre faglig udvikling og sparring og undgå sårbarhed

 

Hvordan har informationen til borgerne omkring planen hidtil foregået?

 

 

 

Sagen har end ikke været til høring da vedtagen lokalplan for gl. Korsør for 1989 skulle danne grundlag for lovmæssig udbygningsplaner uden høringsret i forbindelse med de nuværende byggeplaner.

Sagen har været oppe internt i kommunen og vil fremgår af beslutningsreferater. (korte ref.) fra diverse udvalgsmøder i kommunen

 

 

Der har ingen information været målrettet til borgere i halsebyområdet

 

 

I hvilke medier og hvilke datoer har beslutningen om denne plan været tilgængeligt for den almene borger?

 

 

 

 

 

 

 

 

På Slagelse kommunes hjemmeside

under menuen nyt fra center for handicap og socialpsykiatriområdet, var der en pressemeddelelse dateret april 2009 om kommunens planer i forbindelse med udflytningen

(pressemeddelelsen indeholder ikke oplysninger om at Halsebyvænget skal inddrages i disse planer. Det nærmeste er, at der bliver bygget i Korsør.)

 

Hvordan kan jeg tilegne mig referater fra diverse møder vedr. dette emne?

 

 

Vi aftalte at jeg indenfor 3 uger vil modtage svar og bilag omkring en del af de spørgsmål som jeg bragte for dagen.

 

 

Referat er udformet af Tommy Sloth

 

Vi blev enige om på mødet at der fremover skulle være større åbenhed, som det blev nævnt, var der jo ikke noget at skjule.

 

Vi talte også om hvordan mine oplevelser igennem tiden har været som nabo til Halsebyvænget.

 

Efter mødet er der kommet yderligere spørgsmål til.

 

Hvem er egentlig mine naboer?

 

  1. Centerchefen fortalte at jeg ikke kunne vide om, hvor mange domsanbragte/kriminelle (min formulering) der periodevis har været på Halsebyvænget. I denne forbindelse nævnte han tallene

      4-6 personer eller måske 11-12 personer. Dette udsagn har ikke gjort min bekymring     mindre, snarere tværtimod omkring disse uklarheder?

 

  1. Jeg vil i denne forbindelse anmode om at få udleveret en statistik over hvor mange domsanbragte/Kriminelle der igennem årene har boet på Halsebyvænget. Jeg vil anmode om at få statistikken opgjort for hvert år Halsebyvænget har eksisteret siden 1990.(og ikke 1992 som Poul Bjergvad nævnte på mødet).

 

 

  1. Endvidere gik det op for mig på mødet at det var svært at gennemskue hvilke form for kriminelle der er og har været på bostedet. Derfor vil jeg gerne vide hvilke form for kriminalitet beboerne i gennem Halsebyvængets historie har huset?

Eks. Tyveri/ røveri/personvold/anden vold/brand/mordbrand/Voldtægt/voldtægtsforsøg/ seksuelle krænkelse o.s.v.

 

  1. Jeg vil også gerne have oplyst hvem der bærer ansvaret for den manglende information til beboerne omkring Halsebyvænget?

 

  1. Jeg vil anmode om at få en skriftlig dokumentation for hvem der (nøjagtig) beskrivelser af beboere skal bo (gerne også kategoriseret efter §ér) i de påtænkte nybygninger på Halsebyvænget?

 

  1. Jeg vil anmode om at den daværende skriftlige dokumentation for (hvilke beboere (nøjagtig beskrivelse) det oprindelig byggede Halsebyvænget var tiltænkt?

 

Jeg forventer at få svar på mine spørgsmål som aftalt d. 2. december 2010.

 

Hvis mine forventninger ikke kan opfyldes, vil jeg anmode om at jeg får besked tidligere.

 

Med venlig hilsen

 

Tommy Sloth

 

Halsebyvej 105

 

4220 Korsør

 

 

Dette notat bliver omdelt blandt borgere i gl. Halseby

 

 

 

From: Poul Bjergved <poubj@slagelse.dk>
Date: 2010/11/24
Subject: Svarbrev til Tommy Sloth
To: Tommy Sloth <
tommysloths@gmail.com>
Cc: Flemming Henriksen <
flhen@slagelse.dk>, "Jørgen Andersen (Byråd)" <jander@slagelse.dk>, Ellen Johansen <elljo@slagelse.dk>, Jonna Andersen <jonan@slagelse.dk>
 

Kære Tommy Sloth.

 

Tak for et godt møde den 11 november 2010 og tak for det tilsendte referat. Vi har læst referatet igennem og har gjort nogle tilføjelser, som vi synes hører med. Hvis du ikke har bemærkninger hertil, anser vi referatet for at være det fælles referat fra mødet.

 

I slutningen af referatet har du stillet yderligere spørgsmål, som jeg svarer på her:

 

Ad 1. Jeg oplyste under mødet, at antallet af domsanbragte beboere er uændret før og efter byggeriet, da de 12 yderligere boliger skal anvendes til udflytning af en gruppe af udviklingshæmmede borgere fra den tidligere centralinstitution (Andersvænge/Rosenkildeparken), som ikke er domsanbragte. Antallet af domsanbragte borgere på Halsebyvænget vil derfor også uændret være maksimalt 12.

 

Ad 2. Vi er ikke i besiddelse af statistikker over hvor mange domsanbragte, der har været på Halsebyvænget i de næsten tyve år, stedet har eksisteret som sådan. Der har aldrig været behov for eller krav om at føre sådanne statistikker. Det vil være forbundet med et kolossalt søgearbejde at skaffe sådanne tal.

 

Ad 3. Du udtrykker ønske om, at du og andre repræsentanter for beboerne kan få oplysninger/dokumentation om, hvilken form for kriminalitet beboere på Halsebyvænget har begået, og hvilke beboere der er påtænkt at skulle bo i de nye boliger. Du beder her om oplysninger, som Slagelse Kommune ikke kan udlevere, da det drejer sig om personlige – eller personhenførbare – oplysninger, som er forbundet med tavshedspligt.

 

Ad 4. Du spørger, hvem der har ”ansvaret for den manglende information” til naboerne om byggeriet. Byggeriet på Halsebyvænget ligger helt og fuldt inden for den gældende lokalplan. Der er derfor heller ingen høringskrav i forbindelse med byggeriet. Men jeg takkede dig på mødet for din interesse for byggeriet samtidig med, at jeg takkede dig for, at vi gennem mødet fik blik for at medtænke information af naboerne om byggeriet i den videre proces. Jeg er administrativt ansvarlig for byggeriet og påtager mig ansvaret for manglende information, lige som jeg gerne tager ansvaret for at informere beboerne fremadrettet.

 

Ad 5. Dine ønsker om dokumentation og beskrivelser af beboere i de nye boliger kan jeg ikke komme nærmere end det hidtil oplyste: Det er de hidtidige beboere i det nuværende Halsebyvænget (den ene del af byggeriet) og en gruppe af beboere, der flytter ud fra Rosenkildeparken Syd i Slagelse (den anden del af byggeriet). Der henvises i øvrigt til svaret på spørgsmål 3.

 

Ad 6. Målgruppen for Halsebyvænget er uændret siden oprettelsen for ca. tyve år siden og svarer til den målgruppebeskrivelse, som findes på hjemmesiden.

 

Vi ser nu frem til, at vi i begyndelsen af det nye år (formentlig til februar) kan invitere interesserede borgere i Halseby til et informationsmøde om byggeriet. Det sker, når vi har et projektskitseforslag parat. Endvidere kan jeg oplyse dig om, at vi arbejder på, at vores planafdeling opretter en hjemmeside, således at naboer til de 5 erstatningsbyggerier løbende kan følge med i byggerierne. På hjemmesiden vil man kunne se lokalplaner, placering og tegninger over byggeriet, oplysninger om, hvornår gravearbejde m.v. vil blive påbegyndt etc.

 

Jeg synes så fortsat, at det vil være en god idé at nedsætte en lille kontaktgruppe på f.eks. 3 personer, som kan følge etableringsfasen for det nye byggeri. Vi ønsker at bevare og videreudvikle et godt naboskab og en god og konstruktiv dialog, således at naboer og andre interesserede ved mere om stedet og kan føle sig trygge ved det, fordi man ved, at der tages hånd om eventuelle problemer.

 

 

 

Venlig hilsen

Poul Bjergved
Handicapchef

Handicap og Socialpsykiatri
Valbyvej 71
4200 Slagelse

Dir. tlf: 58 57 40 17
Mobil: 20 69 20 05
poubj@slagelse.dk
www.slagelse.dk  

 


 

 

 

Tommy tager afsked med udvalgsformanden Jørgen Andersen og Slagelse kommunes handicapchef Poul Bjergved, der har ansvaret for informationen til borgerne i denne sag. De kender jo hinanden fra det møde Tommy var til på forvaltningen.

 

 

 

Tommy har sendt mig nogle links og nogle pdf-dokumenter hvis du har lyst til at fordybe dig lidt og blive klogere på hvad det her med domsanbragte er for en størrelse så klik og læs:

 

 
 

ndu_håndbog til www[1].pdf

ndu håndbog - ny 2. udgave

Halsebyvaenget[1].pdf

Halsebyvaenget_opf2[1].pdf